Informacja dla kibiców gości

Informacja dla zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych

Zarząd Klubu Sportowego JKS Czarni 1910 Jasło informuje, że zgodnie z ustaleniami KPP w Jaśle na stadion mogą zostać wpuszczone zorganizowane grupy kibiców przyjezdnych w maksymalnej ilości do 80 osób. Warunkiem wpuszczenia na stadion zorganizowanej grupy kibiców waszego klubu jest przesłanie do nas najpóźniej na 10 dni przed meczem listy kibiców wraz z podaniem ich danych osobowych, nr PESEL oraz nr dowodu osobistego.

Zarząd JKS Czarni 1910 Jasło ma obowiązek wpuścić na stadion każdego kibica drużyny przyjezdnej, który przyjedzie na mecz indywidualnie (pod warunkiem, że nie ma on nałożonego zakazu stadionowego). Jeśli jednak kibice gości, którzy weszli na stadion jako osoby indywidualne, podczas meczu utworzą grupę zorganizowaną, wówczas klub gości zostanie ukarany karą pieniężną od 300 do 3000 tys. zł.

Wszelkiego rodzaju wyjazdy „integracyjne” lub pielgrzymki do miejsc kultów zorganizowanej grupy osób, która wyrazi chęć wejścia na stadion podczas zawodów mistrzowskich, nie będą wpuszczone na obiekt.

Osoby z „zakazem stadionowym” nie zostaną wpuszczone na stadion główny.

Informujemy, że bilety wstępu na spotkania w Jaśle kosztują: 10 zł dla zorganizowanych grup kibiców drużyny gości.

W przypadku nie przesłania odpowiednio wcześniej na adres e-mail lub numer fax naszego klubu listy kibiców drużyny gości, nie będzie możliwości wpuszczenia ich na stadion.

Wszelkie ograniczenia i nakazy narzucone są odgórnie przez PZPN Rzeszów

Zarząd Klubu JKS Czarni 1910 Jasło