Stowarzyszenie Sympatyków

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW-CZARNI 1910 JASŁO

adres: 38-200 Jasło, ul. Weigla 23
kontakt: 602 320 663, ss.czarni1910@op.pl
email: stowarzyszenie@czarnijaslo.com,
nr konta: 17 1240 2337 11110010 0723 0827
zarejestrowany w KRS: 0000230095

Władze Stowarzyszenia:
prezes – Mariusz Sokołowski
wiceprezes – Krzysztof Paryś
skarbnik – Ryszard Paryś
członkowie zarządu – Jerzy Warchoł, Piotr Samborski

„Stowarzyszenie Sympatyków Czarni-1910 Jasło” zostało powołane do życia w dniu 9 stycznia 2005 roku, dzięki staraniom kilku oddanych i wiernych sympatyków jasielskiego klubu. W dniu 8 marca 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie uzyskując tym samym osobowość prawną.

Główne statutowe cele Stowarzyszenia to:
– promowanie klubu JKS Czarni 1910 Jasło, jego barw, nazwy i tradycji
– dbanie o dobry wizerunek kibiców i sympatyków jasielskiego klubu
– propagowanie rozwoju piłki nożnej w Jaśle i powiecie jasielskim
– organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
– wspieranie klubu piłkarskiego JKS Czarni 1910 Jasło

W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenie liczyło 40 członków czynnie wspierających jego działalność. Od początku swej działalności Stowarzyszenie opierając się na gromadzonych środkach finansowych (składki członkowskie) pomagało Klubowi w realizacji ustalonych zamierzeń.

Z wielu zrealizowanych projektów należy wymienić te najważniejsze:
– przygotowanie i sfinansowanie projektu legitymacji dla grup młodzieżowych
– cykliczne wydawanie programów-terminarzy przed każdą rundą rozgrywek
– zakup getrów i czapek zimowych z herbem klubu dla zawodników
– wykonanie herbu klubu umieszczonego na budynku klubowym
– zakup profesjonalnej torby lekarskiej firmy „Derby Star”
– zakup piłek meczowych (sezon 2005/2006 oraz sezon 2007/2008)
– zakup rękawic bramkarskich dla bramkarza juniorów starszych
– wydawanie kalendarzy klubowych na każdy rok, począwszy od 2008 roku
– zakup piłek meczowych firmy „Zina” dla grupy juniorów
– zakup kompletu bramkarskiego „Zina” dla bramkarza juniorów starszych

Wśród innych projektów i zrealizowanych zamierzeń warto wymienić również: przygotowanie materiałów (plakaty, ulotki, reklamówka w telewizji lokalnej, strona internetowa) dla promocji kampanii „1% podatku dla tradycji, nie urzędu”, mającej na celu przekonanie podatników do wspierania klubu 1% swojego podatku.

Inne działania to promocja klubu w Jaśle poprzez przyznawanie i uroczyste wręczanie piłkarzom Czarnych 1910 Jasło pamiątek za przywiązanie do barw klubowych, a przede wszystkim jedyne w swoim rodzaju (po raz pierwszy na Podkarpaciu!) przyznawanie STATUETKI – rzeźby krakowskiego artysty rzeźbiarza dla najlepszego zawodnika w danej rundzie rozgrywkowej, wybieranego w głosowaniu kibiców.

Członkowie Stowarzyszenia, pragną serdecznie zaprosić wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro naszego klubu i chciałyby aktywnie włączyć się w działania zmierzające do rozwoju i promocji piłki nożnej oraz klubu Czarni Jasło w naszym mieście, do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków-Czarni 1910