Przekaż 1% podatku dla Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910 Jasło

opublikowano 6 marca 2018 15:59 przez

Jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich sympatyków jasielskiego klubu JKS Czarni 1910 Jasło o finansowe wsparcie działalności sportowej. Zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego nasz klub uzyskał 17 lutego 2005 r., dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków oraz ludzi dobrej woli, aby zamiast fiskusowi, przekazali ten jeden procent na rzecz naszego klubu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczasową pomoc finansową.

Dane dla wypełnienia PIT-a 37 (część H)
122. Numer KRS:
0000122238
123. Wnioskowana kwota 1 % podatku

Podatnicy, którzy wypełnią część H, w poz. 124 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 125 wyrażają zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 123. W poz. 126 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).